Naši pěvci

smíšený pěvecký sbor při ČCE v Praze Dejvicích

Koncerty minulých sezón

2006/07

Koncerty 2006-2007

Koncert na evropské konferenci o duchovní hudbě
17. 9. 2006, 15 hod., Zlín
Program koncertu

Koncert v klášteře Teplá

20. 9. 2006, Teplá
Program koncertu

ZAHAJOVACÍ KONCERT Mezinárodního sborového festivalu

neděle 22. 10. 2006, 10:00, Smetanova síň Obecního domu
Program koncertu

Podzimní zpívání v Dejvicích

neděle 5. 11. 2006, 9:30, Praha - Dejvice, Z. Wintra 15

Adventní zpívání v Dejvicích

neděle 10. 12. 2006, 9:30, Praha - Dejvice, Z. Wintra 15

VÁNOČNÍ KONCERT S ORCHESTREM

pátek 15. 12. 2006, 19:30
kostel U Salvátora, Praha - Staré Město
Charpentier: Te Deum, Ryba: Česká mše vánoční
další program v jednání

VÁNOČNÍ KONCERT S ORCHESTREM

úterý 19. 12. 2006, 19:30
kostel U Panny Marie pod řetězem (Malá Strana)
Ryba: Česká mše vánoční
další program v jednání

Zpívání u Salvátora

neděle 4. 3. 2007, 9:30
kostel U Salvátora, Salvátorská ul., Praha 1

Postní zpívání v Dejvicích

neděle 18. 3. 2007, 9:30
Praha - Dejvice, Z. Wintra 15

VELIKONOČNÍ KONCERT

středa 4. 4. 2007, 19:00 * Pozvánka *
Praha - Dejvice, Z. Wintra 15
Zelenka, Bach, Haydn, Mozart

KONCERT

středa 23. 5. 2007
kostel sv. Klimenta, Praha