Naši pěvci

smíšený pěvecký sbor při ČCE v Praze Dejvicích

Koncerty 2009


Zpívali jsme...

středa 16. 12. v 19.30 - VÁNOČNÍ KONCERT S ORCHESTREM v kostele ČSCH Wuchterlova (200 m od M Dejvická)
Brixi, Kopřiva

neděle 13. 12. v 9.30 - adventní zpívání v Dejvicích
Cardoso: Ipse est, Brixi: Pastores


neděle 8. 11. v 9.30 - podzimní zpívání v Dejvicích
Nystedt: Laudate, středověká: Kristus Pán vstal v mrtvých, Scarlatti: Exultate Deo, Kedrov: Staroslověnský otčenáš


neděle 13. 9.  v 16.00 - synagoga v Kolíně

Koncert s orchestrem Atlantis k výročí holocaustu


pondělí 1. 6. v 19.30 - Koncert u Martina ve zdi

Naši pěvci a Nsango malamu; Lucie Nováková (varhany)

Program: Rossi, Bach, Händel, Haydn, africké písně
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na výstavbu sirotčince v Kinshase.

 

Výtěžek koncertu Našich pěvců a Nsango malamu, který se konal 1. 6. 2009 u Martina ve zdi, je 19.429 Kč a 5 euro. Částka bude poukázána dětem ze sirotčince v Kinshase v Kongu na zaplacení školného. Děkujeme za Vaši štědrost.